Ρυθμίσεις Δανείων

Δωρεάν ραντεβού για ενημέρωση Τηλ: 210 36 17 054

Αποφάσισε...

ΟΧΙ στην επιμήκυνση των      δανείων σου, πληρώνωντας περισσότερους τόκους.


ΟΧΙ στις επιπλέον προσημειώσεις των ακινήτων σας.


ΝΑΙ στην διαγραφή μέρους του χρέους, κάνοντας χρήση του νόμου Κατσέλη.


ΜΗΝ αφήνεις χρέη στα παιδιά σου.
Εσωσα το σπίτι μου από υποθήκη και προσημείωση


Με την υπαγωγή μου στο Νόμο, μου χορηγήθηκε προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής μου κατάστασης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεώς μου. Έτσι έσωσα το σπίτι μου από υποθήκη και προσημείωση.

Σταύροςς Π. Ιδ.Υπάλληλο


Ο νόμος προστατεύει απόλυτα την κύρια κατοικία του οφειλέτη και με την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο αιτούμαστε και αίτηση για προσωρινή διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) που απαγορεύεται κάθε μεταβολή ατην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.

Σχόλια πελατών

Επιτέλους γλίτωσα από τις εισπρακτικές    Περισσότερα....
Ευτυχώς δεν υπέγραψα την σύμβαση που μου πρότεινε η τράπεζα       Περισσότερα....
Στην τράπεζα μου έλεγαν ότι ο νόμος Κατσέλη καταργήθηκε    Περισσότερα....
Εσωσα το σπίτι μου από υποθήκη και προσημείωση      Περισσότερα....